Luty 2010

INFORMACJA za miesiąc Luty 2010 roku

 

RUCH SPRAW

Rodzaj

spraw

Pozostało z

poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało

na okres następny

Łącznie

w tym

Na rozprawach

Na posiedzeniach niejawnych

Ogółem

Z  tego wyrokiem

1

2

3

4

5

6

7

8

SA

528

245

120

94

26

0

653

SAB

13

9

2

1

1

0

20

SO

9

0

3

0

3

-

6

Sprawy niezałatwione

Lp.

Rodzaj sprawy

Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu

powyżej 3 do 6 miesięcy

powyżej 6 do 12 miesięcy

powyżej 12 do 2 lat

powyżej 2 do 3 lat

powyżej 3 lat

 

1

2

3

4

5

6

1

SA

78

65

33

5

7

2

SAB

 5

 

 

  

Podmiot udostępniający: WIS WSA Rzeszów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: WIS WSA Reszów
Data wytworzenia: 2010-03-09

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: