Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnym 

Dz.U.03.72.652

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2003 r.)

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala się ich siedziby i obszary właściwości:

 1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - dla obszaru województwa podlaskiego;

 2) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy - dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;

 3)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - dla obszaru województwa pomorskiego;

 4)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - dla obszaru województwa śląskiego;

 5)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie - dla obszaru województw: małopolskiego i świętokrzyskiego;

 6)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - dla obszaru województwa lubelskiego;

 7)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - dla obszaru województwa łódzkiego;

 8)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie - dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego;

 9)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu - dla obszaru województwa opolskiego;

10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - dla obszaru województw: lubuskiego i wielkopolskiego;

11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie - dla obszaru województwa podkarpackiego;

12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie - dla obszaru województwa zachodniopomorskiego;

13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - dla obszaru województwa mazowieckiego;

14) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - dla obszaru województwa dolnośląskiego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 


informację wytworzył(a): Paweł Lewandowski
za treść odpowiada: Barbara Kalita
data wytworzenia: 19-04-2004

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: