Czerwiec 2006

INFORMACJA za miesiąc Czerwiec 2006 roku

RUCH SPRAW

Rodzaj

spraw

Pozostało z

poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało

na okres następny

Łącznie

w tym

Na rozprawach

Na posiedzeniach niejawnych

Ogółem

Z  tego wyrokiem

1

2

3

4

5

6

7

8

SA

1081

138

216

114

102

1

1003

SAB

34

3

10

1

9

0

27

SO

1

0

0

-

1

Sprawy niezałatwione

Lp.

Rodzaj sprawy

Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu

powyżej 3 do 6 miesięcy

powyżej 6 do 12 miesięcy

powyżej 12 do 2 lat

powyżej 2 do 3 lat

powyżej 3 lat

 

1

2

3

4

5

6

1

SA

277

207

123

17

17

2

SAB

7

2

0

0

0


informację wytworzył(a): Barbara Kalita
za treść odpowiada: Barbara Kalita
data wytworzenia: 10-07-2006


 
 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: