Kwiecień 2006

INFORMACJA za miesiąc Kwiecień 2006 roku

RUCH SPRAW

Rodzaj

spraw

Pozostało z

poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało

na okres następny

Łącznie

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniach niejawnym

Ogółem

Z  tego wyrokiem

1

2

3

4

5

6

7

8

SA

1129

182

155

95

60

0

1156

SAB

20

16

3

1

2

0

33

SO

2

0

2

0

2

0

0

Sprawy niezałatwione

Lp.

Rodzaj sprawy

Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu

powyżej 3 do 6 miesięcy

powyżej 6 do 12 miesięcy

powyżej 12 do 2 lat

powyżej 2 do 3 lat

powyżej 3 lat

 

1

2

3

4

5

6

1

SA

514

162

167

26

2

2

SAB

10

4

2

0

0


informację wytworzył(a): Barbara Kalita
za treść odpowiada: Barbara Kalita
data wytworzenia: 09-05-2006

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: