Styczeń 2009

INFORMACJA za miesiąc Styczeń 2009 roku

RUCH SPRAW

Rodzaj

spraw

Pozostało z

poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało

na okres następny

Łącznie

w tym

Na rozprawach

Na posiedzeniach niejawnych

Ogółem

Z  tego wyrokiem

1

2

3

4

5

6

7

8

SA

602

140

157

98

59

1

585

SAB

12

4

4

1

3

 

12

SO

2

0

0

0

0

-

2

Sprawy niezałatwione

Lp.

Rodzaj sprawy

Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu

powyżej 3 do 6 miesięcy

powyżej 6 do 12 miesięcy

powyżej 12 do 2 lat

powyżej 2 do 3 lat

powyżej 3 lat

 

1

2

3

4

5

6

1

SA

139

45

8

5

9

2

SAB

 

 

 

  

informację wytworzył(a): WIS WSA Rzeszów
za treść odpowiada: WIS WSA Rzeszów
data wytworzenia: 2009-02-06

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: